Uitgebreide visie

Onze  visie


Wij hadden een droom…
een droom van een school…
in het groen, met ruimte voor iedereen.
Met ruimte om zichzelf te zijn, zichzelf te leren kennen
met hoeken voor stilte en plekken vol levenslust.
Waar kinderen, kinderen kunnen zijn,
ieder met een eigen persoonlijkheid,
allen verschillend en toch gelijk.
Waar iedereen respect heeft voor de ruimte van de ander.
Een school waar iedereen thuis is.

De Klimop is een kleinschalige, warme school waar het welbevinden van elk kind centraal staat. Via vertrouwen, respect en zorg voor elkaar creëren we een positief en veilig klimaat in een krachtige en uitdagende speel- en leeromgeving. We willen dat kinderen zich goed voelen om te kunnen spelen, te kunnen groeien en te kunnen leren. We willen een school zijn waar elk kind zichzelf kan zijn en leert samenleven met anderen.Samen school maken
Als team zijn wij samen verantwoordelijk voor elk kind en zijn ontwikkelingsproces. Via overleg, open communicatie en transparantie maken ouders mee deel uit van dit team. Door samen te werken en elkaar aan te vullen, versterken we elkaar. Pas dan kunnen onze kinderen samen leren en groeien.Zorgzame school


Elk kind willen we gericht ondersteunen en reiken we de nodige kansen aan om op eigen tempo te groeien. We vertrekken vanuit een brede zorg in elke klasgroep, waar kinderen zich samen, verschillend van elkaar, ontwikkelen. Hierbij focussen we op wat de kinderen al kunnen, hun talenten. Dit om de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind maximaal te stimuleren.Ontdekkend leren.


Vertrekkende vanuit de kinderen hun leefomgeving laten we hen ontdekkend en ondernemend leren door verschillende probleemsituaties, werkvormen en leermiddelen aan te bieden. Met de leerplannen van OVSG, het ervaringsgericht leren en thematisch werken willen we kinderen op alle vlakken, zo breed mogelijk laten ontwikkelen. Hen laten ontdekken waar hun talenten, sterke punten en groeikansen liggen doen we door samen met de kinderen te reflecteren op hun leren. Ons schoolteam daagt ook zichzelf uit om steeds bij te leren en nieuwe ontwikkelingen kritisch te bekijken.