Op naar het middelbaar

Op naar het middelbaar


Wij willen op onze school de kinderen begeleiden tot zelfstandige en zelfzekere leerlingen. Daarom zetten we ook in op een optimale begeleiding bij de overgang naar het secundair onderwijs.Om onze leerlingen een doordachte keuze te laten maken en een vlotte overstap te garanderen richten we ons op drie doelgroepen: de leerlingen, de ouders en ten slotte een engagement van de leerkrachten van de derde graad. 

We organiseren heel wat activiteiten, infomomenten en zorgen voor het nodige overleg. Dit alles doen we in nauwe samenwerking met het CLB. Indien jullie nog vragen hebben kunnen jullie hiervoor altijd terecht bij de klastitularissen en zorgleerkrachten van de derde graad. Ook het CLB bij ons op school kan jullie hierbij verder helpen.

We geven jullie graag nog enkele nuttige links mee:


Presentatie van het CLB

Info secundair onderwijs via filmpjes (flyer CLB)

De link naar de filmpjes over de overstap naar het secundair onderwijs vind je hier.