Stap onze kunstige schoolpoort binnen.

De vier kleurrijke panelen van onze schoolpoort verwijzen naar Matisse, Mondriaan, Pollock en Raveel. Iedereen verdient, ook al zijn we allen verschillend, een plaats in de Klimop.

Het paneel van Matisse verwijst naar bewegende kinderen die hun grenzen verleggen. De spiegel in de poort nodigt de kinderen uit tot zelfreflectie.

Het tweede paneel van Mondriaan heeft strakke lijnen. We leren omgaan met grenzen en maatschappelijke regels, maken afspraken waar iedereen zich goed bij voelt.

Het derde luik, verwijst naar Pollock , is abstract en expressionistisch. Het geeft aan dat kinderen experimenteren en hun fantasie gebruiken. We dagen kinderen uit om tot graag (!) leren.

Het laatste paneel, verwijzend naar Raveel , stelt de figuur van de leerkracht voor, met een hart voor kinderen. De venstertjes in de poort gunnen ons een kijk op de wereld, buiten de muren van het schoolgebouw.

Welkom!

Lees meer


Parkeren aan De Klimop

2 december 2013

Beste ouder(s), Het schooljaar is al een eindje gevorderd. Wij ondervinden dat het verkeer ’s morgens en ’s avonds in de schoolomgeving niet altijd even vlot verloopt. Samen met de politie werden er daarom enkele tips op papier gezet. Ook werd in samenspraak met het gemeentebestuur en met de politie HerKo een wijziging in de parkeersituatie aangebracht ter hoogte van de school. Hier maken...
Lees meer