Stap onze kunstige schoolpoort binnen.

De vier kleurrijke panelen van onze schoolpoort verwijzen naar Matisse, Mondriaan, Pollock en Raveel. Iedereen verdient, ook al zijn we allen verschillend, een plaats in de Klimop.

Het paneel van Matisse verwijst naar bewegende kinderen die hun grenzen verleggen. De spiegel in de poort nodigt de kinderen uit tot zelfreflectie.

Het tweede paneel van Mondriaan heeft strakke lijnen. We leren omgaan met grenzen en maatschappelijke regels, maken afspraken waar iedereen zich goed bij voelt.

Het derde luik, verwijst naar Pollock , is abstract en expressionistisch. Het geeft aan dat kinderen experimenteren en hun fantasie gebruiken. We dagen kinderen uit om tot graag (!) leren.

Het laatste paneel, verwijzend naar Raveel , stelt de figuur van de leerkracht voor, met een hart voor kinderen. De venstertjes in de poort gunnen ons een kijk op de wereld, buiten de muren van het schoolgebouw.

Welkom!

Lees meer


Grote parkeeractie

29 oktober 2015

De eerste activiteit van onze mobiliteitwerkgroep was een succes! De kinderen droegen allemaal een steentje bij om de ouders en grootouders warm te maken om juist te parkeren in de omgeving van de school. Maar uiteindelijk zijn het de chauffeurs die hun wagen juist moeten achterlaten. Deze week gingen de leerlingen van het zesde leerjaar de straat op om de chauffeurs die wel juist geparkeerd...
Lees meer

Dag van de jeugdbeweging?

19 oktober 2015

Door een foutje in het Klimopnieuws stonden er vandaag drie helden in hun Chiro uniform op school. Het Klimopnieuws meldde dat de Dag van de Jeugdbeweging plaats zou vinden op 16 oktober, omdat het dan pedagogische studiedag was zou onze school deze dag houden op donderdag 15 oktober. Maar dit klopte eigenlijk niet. De Dag van de Jeugdbeweging zal namelijk plaats vinden vrijdag 23 oktober in heel...
Lees meer

Werkdag natuur

27 april 2015


Lees meer